Aktualności:
LIKWIDACJA OŚRODKA

 

            

Z KOŃCEM MARCA ZAMYKAMY OŚRODEK

 

Odsłon : 1124767

 

REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO „WODNIK‘

&1

1)Rezerwację pobytu prowadzi recepcja.

2)Rezerwację uważa się za dokonaną z chwilą dokonania wpłaty zadatku na konto lub w recepcji Ośrodka.

W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu zadatek nie podlega zwrotowi,

3)Pobyt w Ośrodku wynajmowany jest na doby hotelowe.

DOBA HOTELOWA TRWA

OD GODZ. 14.00 DO GODZ. 10.00 DNIA NASTĘPNEGO

&2

4)Formalności związane z meldunkiem i opłatą pobytu dokonuje się w dniu przyjazdu przed wydaniem kluczy.

5) W przypadku rezygnacji z części pobytu opłaty nie podlegają zwrotowi.

6)Osoby niezameldowane mogą przebywać na terenie ośrodka w godz. 7.00 - 22.00.Przebywanie osoby nie zameldowanej po godz. 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego na odpłatne dokwaterowanie osoby niezameldowanej.

&3

7)W Ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach: 22.00 –7.00

8)Gość Ośrodka nie może przekazywać zwalnianego miejsca przez siebie innym osobom bez wiedzy recepcji, nawet jeśli nie upłynęła doba hotelowa za którą zapłacił.

9)Zachowanie Gości korzystających z usług Ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości.

10)Ośrodek może odmówić przyjęcie osób, które podczas wcześniejszego pobytu rażąco naruszyły regulamin wyrządzając szkodę w mieniu Ośrodka lub Gości albo szkodę na osobie Gości lub pracowników Ośrodka.

&4

11)Gość Ośrodka ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub z winy osób go odwiedzających.

12)W dniu wymeldowania Gościa pracownik recepcji sprawdza stan wyposażenia i w przypadku zniszczeń egzekwuje równowartość zniszczonej rzeczy.

13)Wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub braki w wyposażeniu Gość proszony jest o jak najszybsze powiadomienie pracownika recepcji w celu niezwłocznej reakcji.

&5

14)Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług Ośrodka .Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych, i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.

15)Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa .

&6

16)Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, w ośrodku obowiązuje zakaz używania jakichkolwiek przyrządów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia.

17)W pokojach i domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

18)Ośrodek akceptuje obecność zwierząt domowych (psów) – po uiszczeniu przez właściciela opłaty. Psy mogą poruszać się wyłącznie na smyczy i w kagańcu, pod bezpośrednim nadzorem opiekuna. Opiekun jest zobowiązany do posiadania aktualnej książeczki szczepień oraz sprzątania po psie.

&7

19)Ośrodek zobowiązany jest zapewnić :

· Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa;

· Bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu;

· Profesjonalną i uprzejmą obsługę

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez gościa w pokoju lub domku, będą odesłane na wyraźne jego życzenie. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji ośrodek przechowa te przedmioty przez okres 1 miesiąca a następnie odda na cele dobroczynne.

Życzymy miłego pobytu i prosimy o przestrzeganie regulaminu.

RECEPCJA OŚRODKA CZYNNA JEST W GODZ. 8.00 – 20.00

 

Poprawiony (poniedziałek, 30 kwietnia 2012 16:54)